20. mrt, 2020

Onzekerheden in deze tijden...

COVID-19 virus brengt heel wat onzekerheden met zich mee.

Zit je met vragen, angsten, bezorgdheden, ... naar jezelf, je kinderen, je familie of ruimere omgeving?

Zit je in quarantine, ken je iemand in quarantine, ... praat er over met elkaar.

Probeer de juiste bronnen te raadplegen en laat je niet van de wijs maken door sociale mediakanalen. 

Neem gerust contact op om je angsten, onzekerheden, ... bespreekbaar te maken en ondersteuning te vinden.

Veel moed in deze periode!

20. mrt, 2020

Hoe gaan de consultaties nu door?

Door COVID-19 crisis verandert de aanpak van de therapiesessies. 

In deze crisissituatie, die vermoedelijk nog een aantal weken zal duren, is het belangrijk te kunnen blijven rekenen op de psychische begeleiding en willen wij ambulante hulpverlening in de mate van het mogelijke blijven garanderen. Dit om spoeddiensten en huisartsen te ontlasten. 

 

Er zijn geen afspraken in de praktijk toegestaan indien u tot een risicogroep behoort (ouder dan 65, diabetes, hart-, long- of nieraandoeningen, verzwakt immuunsysteem, ...) of ziektesymptomen vertoont. De afspraken kunnen voor deze cliënten via allerlie online communicatiemiddelen doorgaan. 

Indien het toch noodzakelijk is om de afspraak in de praktijk door te laten gaan, blijft dit mogelijk en vraag ik u onderstaande maatregelen te respecteren: 

- vermijd om handen te geven

- volg voorschriften van hoest- en nieshygiëne (bedek bij snuiten, niezen of hoesten de neus en de mond met een papieren zakdoek. gooi de zakdoek nadien in de vuilnisbak. was na het hoesten of niezen de handen met water en vloeibaar zeep. houdt 1,5 meter afstand van mekaar)

- om contact te beperken, wil ik vragen om in de auto te wachten tot u door mij wordt opgehaald. 

- bij voorkeur elektronisch betalen

- ook ik neem de nodige maatregelen in de praktijkruimte (regelmatig verluchten, ontsmetten, handen wassen, afstand houden, aantal personen in een gesprek beperken tot 1 cliënt per consult, ...) 

Er is daarnaast de mogelijkheid om in open lucht therapie verder te zetten (vb. wandeling, op een bankje). Ook dit verloopt met in achtneming van de nodige maatregelingen (1 op 1, noodzakelijke afstand, ...).